OBREN KONTRATAZIOA: “Frontoi-Azpi”n, Gabiriako 15. H.I.E.an, euri-uren saneamendu eta drainatze obrak

“Frontoi-Azpin”, 15 H.I.E.an, euri-uren saneamendu eta drainatze obrak kontratatzeko deialdia argitaratu du Udalak Kontratazio Publikoa Euskadin Plataforman.
Eskaintzak aurkezteko muga-eguna: 2024-04-02, 14:00.

Kontratatzailearen profila

PLEGUAK

Proiektua_ Saneamiento+drenaje en AIU15

Aurrekontua_ Saneamiento+drenaje en AIU15

Planoak_ Saneamiento+drenaje en AIU15-19-20