Eskumen Publikoak

Udaleko bide publikoetako lurzoru, lurgain eta lurrazpiaren eta gainerako lursail publikoen erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia, hornidura zerbitzuen enpresa ustiatzaileen mesedetan.

 

Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aldeko bide publikoen lur, lurrazpi edo lurgainaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziengatiko prezioa aipatu enpresek udal barrutian urtean eskuratzen duten fakturaziotik datozen sarrera gondinen % 1,5-ekoa izango da.