ZERBITZUEN KONTRATAZIOA: GABIRIAKO ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA EMATEKO ZERBITZUA

Gabiriako udalerrian etxez-etxeko zerbitzua emateko kontratazioaren deialdia argitaratu du Udalak Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman. Eskaintzak aurkezteko muga-eguna: 2024-07-23,  13:00. Kontratatzailearen profila Baldintza ekonomiko-administratiboak Baldintza teknikoak

OBREN KONTRATAZIOA: “Frontoi-Azpi”n, Gabiriako 15. H.I.E.an, euri-uren saneamendu eta drainatze obrak

“Frontoi-Azpin”, 15 H.I.E.an, euri-uren saneamendu eta drainatze obrak kontratatzeko deialdia argitaratu du Udalak Kontratazio Publikoa Euskadin Plataforman. Eskaintzak aurkezteko muga-eguna: 2024-04-02, 14:00. Kontratatzailearen profila PLEGUAK Proiektua_ Saneamiento+drenaje en AIU15 Aurrekontua_ Saneamiento+drenaje en AIU15 Planoak_ Saneamiento+drenaje en AIU15-19-20

GABIRIAKO UDALAK BIZITEGI PARTZELA BAT BESTERENDUKO DION PERTSONA HAUTATZEKO PROZEDURA

Gabiriako Udalak “Alkain-Txiki”n kokatutako bizitegi partzela bat salgai jartzeko erabakia hartu du, ondoren bertan etxebizitzak eraikitzeko. Horretarako, partzela hau besterenduko zaion pertsona hautatzeko prozedura martxan jarri du, dagokion iragarkia “Kontratazio Publikoa Euskadin Plataforma”n argitaratuz. Interesatuek eskaerak aurkezteko epea martxoaren 16ik aprilaren 11ra bitartekoa izango da. Administrazio Klausula Partikularren Pleguak IRAGARKIA

OBREN KONTRATAZIOA: Gabiriako 3. H.I.E., “ALKAIN-TXIKI”ko, 3.2. Exekuzio Unitateko urbanizazio lanak burutzea

Pleguak Proiektua-Memoria-Testuak Proiektua-Planoak Kontratazio Publikoa Euskadin-Plataforma Eskaintzak aurkezteko muga-eguna: 2022-07-18, 14:00.  

Gabiriako Udalak sei bizitegi partzela besterenduko dizkien pertsonak hautatzeko prozedura

Gabiriako Udalak “Alkain-Txiki”n kokatutako lurrak salgai jartzeko erabakia hartu du. Konkretuki, 6 bizitegi partzela saltzea da helburua, ondoren bertan etxebizitzak eraikitzeko. Horretarako, partzela  hauek besterenduko dizkien pertsonak  hautatzeko  prozedura  martxan jarri da dagokion iragarkia “Kontratazio publikoa Euskadin Plataforma”n argitaratuz: Kontratatzailearen Profila Euskadi-Plataforma-IRAGARKIA