IBILGAILUAK

MOTA

· 9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

· 9tik 11,99 zaldi fiskalera bitartekoak

· 12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak

· 14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak

· 16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak

· 20 zaldi fiskaletik gorakoak

TASA

 29,72 €

59,48 €

100,55 €

138,77 €

178,43 €

218,08 €

9 zaldi fiskal baino gutxiago // 29,72 €

9tik 11,99 zaldi fiskalera bit. // 59,48 €

12tik 13,99 zaldi fiskalera bit. // 100,55 €

14tik 15,99 zaldi fiskalera bit. // 138,77 €

16tik 19,99 zaldi fiskalera bit. // 178,43 €

20 zaldi fiskaletik gorakoak // 218,08 €

MOTA

· 21 plaza baino gutxiagokoak

· 21etik 50 plazara bitartekoak

· 50 plaza baino gehiagokoak

TASA

137,40 €

195,67 €

244,59 €

21 plaza baino gutxiagokoak // 137,40 €

21etik 50 plazara bitartean // 195,67 €

50 plaza baino gehiago // 244,59 €

MOTA

· Karga erabilgarria 1.000 kg baino gutxiagokoak

· Karga erabilgarria 1.000tik 2.999 kg. bitartekoak

· Karga erabilgarria 2.999tik 9.999 kg. bitartekoak

· Karga erabilgarria 9.999 kg. baino gehiagokoak

TASA

69,74 €

137,40 €

195,67 €

244,59 €

Karga erabilg. < 1.000 kg // 69,74 €

Karga erabilg. 1.000 – 2.999 kg. // 137,40 €

Karga erabilg. 2.999 – 9.999 kg. // 195,67 €

Karga erabilg.  > 9.999 kg.  // 244,59 €

MOTA

· 16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

· 16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak

· 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak

TASA

29,15 €

45,79 €

137,40 €

16 zaldi fiskal baino gutxiago // 29,15 €

16tik 25 zaldi fiskalera bitartean // 45,79 €

25 zaldi fiskal baino gehiago // 137,40 €

MOTA

· Karga erabilg. 1.000 kg baino gutxiagokoak

· Karga rabilg. 1.000tik 2.999 kg.bitartekoak

· Karga erabilg. 2.999 kg.tik gorakoak

TASA

29,15 €

45,79 €

137,40 €

Karga erabilg. < 1.000 kg // 29,15 €

Karga rabilg. 1.000tik 2.999 kg. bit. // 45,79 €

Karga erabilg.  > 2.999 kg // 137,40 €

MOTA

· Ziklomotoreak

· 125 z.k.rainoko motozikletak

· 125etik 250 z.k.rainoko motozikletak

· 250etik 500 z.k.rainoko motozikletak

· 500etik 1.000z.k.rainoko motozikletak

1.000 z.k.tik goragoko motozikletak

TASA

7,29 €

7,29 €

12,48 €

25,00 €

49,95 €

99,92 €

Ziklomotoreak // 7,29 €

< 125 z.k. motozikl. // 7,29 €

125etik – 250 z.k. motozikl. // 12,48 €

250etik – 500 z.k. motozikl. // 25,00 €

500etik – 1.000z.k. motozikl. // 49,95 €

> 1.000 z.k.tik goragoko motozikl. // 99,92 €

100etik 100eko hobaria, ibilgailu historikoetarako edo fabrikazio egunetik kontatuta gutxienez hogeita bost urteko antzinatasuna duten ibilgailuetarako. Fabrikazio eguna ez bada ezagutzen, lehen matrikulazio eguna hartuko da halakotzat edo, bestela, ibilgailu mota edo aldaera fabrikatzeari utzi zitzaion eguna.