All posts by Zerbitzuak(e)ko Udal

INVENTARIO DE CAMINOS PUBLICOS MUNICIPALES

Hace unos años, el Ayuntamiento puso en marcha el proyecto de inventario de vías públicas. Este proyecto ha dado algunos pasos adelante y se puede dar por finalizada la fase inicial, ya que se ha elaborado una propuesta de inventario de todas las vías de la localidad. El objetivo de esta fase ha sido, simplemente, … Continue reading INVENTARIO DE CAMINOS PUBLICOS MUNICIPALES

AMAITUTZAT EMAN DIRA ALKAIN-TXIKI EREMUKO URBANIZAZIO LANAK

Iragan urtearen amaieran bukatu ziren Alkain-Txikiko, Gabiriako 3. HIEko 3.2 exekuzio unitateko, urbanizazio lanak. Horrela, bertan etxebizitzak eraiki ahal izateko prest gelditu da eremua. Lan horiek finantzatu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzaren Leader Programako laguntza jaso du Udalak.

CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES Y EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE GABIRIA

Plataforma de Contratación Pública en Euskadi PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Fecha límite de presentación de ofertas 06-02-2024.

GABIRIAKO UDALAK BIZITEGI PARTZELA BAT BESTERENDUKO DION PERTSONA HAUTATZEKO PROZEDURA

Gabiriako Udalak «Alkain-Txiki»n kokatutako bizitegi partzela bat salgai jartzeko erabakia hartu du, ondoren bertan etxebizitzak eraikitzeko. Horretarako, partzela hau besterenduko zaion pertsona hautatzeko prozedura martxan jarri du, dagokion iragarkia «Kontratazio Publikoa Euskadin Plataforma»n argitaratuz. Interesatuek eskaerak aurkezteko epea martxoaren 16ik aprilaren 11ra bitartekoa izango da. Administrazio Klausula Partikularren Pleguak IRAGARKIA

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION 3.2. DEL A.I.U. 3, «ALKAIN-TXIKI» DE GABIRIA.

Pliegos Proyecto-Memoria-Textos Proyecto-Planos Contratación Pública en Euskadi-Plataforma Fecha límite de presentación de ofertas: 18-07-2022, 14:00.  

Exposición publica del Proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución 3.2. del A.I.U. 3 «Alkain-Txiki»

Por Resolución de Alcaldía n.º 66/2022 de fecha 26 de mayo de 2022, se aprobó inicialmente el expediente de reparcelación de la Unidad de Ejecución 3.2. del Área de Intervención Urbanística 3 “Alkain-Txiki” de Gabiria.   De conformidad con lo establecido en el art. 48 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo … Continue reading Exposición publica del Proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución 3.2. del A.I.U. 3 «Alkain-Txiki»

ALKAIN-TXIKIN (3 H.I.E.an) KOKATUTAKO SEI BIZITEGI PARTZELA BESTERENTZEKO ESPEDIENTEA JENDAURREAN JARTZEA

2022ko martxoaren 10ean argitaratu zen GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEAN Alkain-Txikin kokatuta dauden eta Gabiriako Udalraren jabetzakoak diren sei bizitegi partzela besterentzeko espedientea jendaurrean jartzen dela jakitera ematen duen iragarkia. Iragarkia. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2022/03/10