EUSKARA

DIRULAGUNTZAK

Euskara ikasteko ikastaro bat egiten duten herritarrei ikastaroaren amaieran matrikularen %100 ordainduko zaie, kontuan izan gabe ikastaroaren maila, beti ere gutxieneko %80ko asistentzia ziurtatzen badu. Salbuespena: herrian bere mailako taldea egon arren kanpoan ikastea erabakitzen badu, matrikularen %50 ordainduko zaio.

DIRULAGUNTZA JASO AHAL IZATEKO BALDINTZAK

• Ikastaroa euskaltegi homologatu batetan burutu beharko da
• Aipatutako gutxieneko %80ko asistentzia ziurtatu beharko da.

EUSKARAZ EGOKIAGO ARITZEKO GOMENDIOAK

EZ AHAZTU, ABERASTU!

IKASI, EZ NAHASI!