Antolamenduko Arau Subsidiarioetako 16. “Arroaga-Larrea-Azpi” Hirigintzako Jarduketa-Programaren hasierako onespena.

GAO Iragarkia