PLAN PARCIAL DEL A.I.U. 16, ARROAGA-LARREA-AZPI: APROBACION INICIAL E INFORMACION PUBLICA

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 17 de septiembre de 2021, se ha procedido a la aprobación inicial del Plan Parcial del “A.I.U. 16- ARROAGA-LARREA-AZPI” de las Normas Subsidiarias de Gabiria. En aplicación de lo dispuesto en la legislación vigente se somete a información pública el Plan Parcial, el Documento Ambiental Estratégico y el documento … Continue reading PLAN PARCIAL DEL A.I.U. 16, ARROAGA-LARREA-AZPI: APROBACION INICIAL E INFORMACION PUBLICA

Aprobación inicial e información pública del Plan Especial del “A.I.U. 18- AGERRE-ALDE” de las Normas Subsidiarias de Gabiria

1.  Aprobar inicialmente el Plan Especial del “A.I.U. 18- AGERRE-ALDE” de las Normas Subsidiarias de Gabiria. 2.  Someter el expediente a información pública por plazo de 45 días  mediante la  publicación de los anuncios correspondientes en el Boletin Oficial de Gipuzkoa, y uno de los diarios de mayor tirada del territorio ( El Diario Vasco) a … Continue reading Aprobación inicial e información pública del Plan Especial del “A.I.U. 18- AGERRE-ALDE” de las Normas Subsidiarias de Gabiria

ARTILE BILKETA GOIERRIN

Irailak 15 arte artile bilketa puntu bat egokitu da, Beasainen, Salbatore auzoan, Iturraldetxiki industriagunean. Artilea erretiratzeko dagoen arazoa dela eta, Gipuzkoa mailan antolatu diren artile bilketarako zerbitzuen ildotik, Goierrin, bilketa puntu bat egokitu da denbora baterako. Bertan, artilea bakarrik utzi behar da, lotu gabe, ez zakutan, ezta sokekin lotuta ere. Nora eraman: Beasainen (Salbatore auzoan), … Continue reading ARTILE BILKETA GOIERRIN